Periodieke keuring

Verplichte jaarlijkse controle

Na het laten uitvoeren van de Dak RI&E dient het plan van aanpak met de aanbevolen maatregelen uitgevoerd te worden binnen de gestelde termijnen. Maar daarnaast is ook het periodiek controleren van de getroffen maatregelen belangrijk. We spreken dan van een periodieke inspectie van valbeveiliging.

De inspectie valbeveiliging

Voor behoud van (fabrieks)garantie van systemen, dient de permanente valbeveiliging jaarlijks te worden geïnspecteerd. Hetzelfde geldt voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ook deze materialen dienen jaarlijks te worden gekeurd.


WorkSafe Nederland is gespecialiseerd in het inspecteren en keuren van al uw valbeveiligingssystemen. Onze gecertificeerde veiligheidskundigen mogen alle typen permanente valbeveiligingssystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) keuren. Na de inspectie ontvangt u het inspectierapport waarin de aanwezige valbeveiligingssystemen staan omschreven. Systemen die naar behoren functioneren worden voorzien van keuringsstickers waarop staat vermeld tot wanneer de goedkeuring geldig is. Systemen die gebreken vertonen, worden afgekeurd. Hierbij wordt onderbouwd wat de mankementen zijn en welke eventuele herstel- of vervangingswerkzaamheden noodzakelijk zijn.