Training & Instructie

Actuele wet- & regelgeving

Onze veiligheidskundige adviseurs zijn op de hoogte van alle geldende wetten, regels en richtlijnen op het gebied van dakveiligheid en valbeveiliging. Naast de concrete werkzaamheden voor het uitvoeren van Dak RI&E's, bieden wij ook trainingen en consultancy aan om onze klanten te informeren op dit gebied. Daarmee kunnen werkgevers, gebouweigenaren, (onder-)aannemers of installateurs zich laten informeren en kunnen medewerkers uitgelegd krijgen voor welke zaken zij verantwoordelijk zijn en wat de geldende wet- en regelgeving voorschrijft. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laat WorkSafe Nederland hierbij zien hoe de regelgeving pragmatisch maar wel op juiste wijze nageleefd kan worden, zonder onwerkbare situaties te creëren.


Arbeidsmiddelen selecteren

Het selecteren van de juiste valbeveiligingsproducten en het beoordelen van de prijs-/kwaliteitsverhouding is vaak lastig. Bovendien zien wij veel adviseurs in de Nederlandse markt hun advies baseren op commerciële gronden. Juist om die reden bieden wij, als onafhankelijke adviseurs, onze diensten aan bij het selecteren en beoordelen van de verkrijgbare producten op dit gebied. Hierbij kijken wij niet alleen naar de prijs en kwaliteit van de producten, maar zetten wij dit ook af tegen de blootstelling, het effect en de waarschijnlijkheid van de risico's.


 


Instructie

Bij werkzaamheden op hoogte zien wij in de praktijk nog steeds veel zaken misgaan. Gelukkig leidt dit niet altijd tot (bedrijfs-)ongevallen, maar de verantwoordelijkheid die werkgevers en gebouweigenaren hebben wordt vaak onderschat. WorkSafe Nederland treedt om die reden veelvuldig op als begeleider of project manager van werkzaamheden op hoogte. Hierbij bewaken wij, in opdracht van werkgevers en gebouweigenaren, dat de juiste procedures gevolgd worden en instrueren wij medewerkers, (onder-)aannemers en installateurs in het naleven van de opgestelde veiligheidsrichtlijnen. Daarnaast kunnen wij medewerkers assisteren bij het op juiste wijze gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen en andere valbeveiligingsmiddelen.



Werkzaamheden die wij bijvoorbeeld kunnen begeleiden zijn;

  • Het plaatsen van valbeveiligingsproducten
  • Het installeren van zonnepalen
  • Reparatie of vervanging aan dakbedekking
  • Groot onderhoud aan dakinstallaties