Valbeveiliging


Veiligheidsvoorzieningen zijn (vaak) noodzakelijk om veilig te kunnen werken. Met de juiste voorzieningen kunnen de gevaren, zoals in kaart gebracht in de RI&E, weggenomen of gereduceerd worden. Hierdoor kan er veilig(er) gewerkt worden. Maar welke voorzieningen gebruikt worden om die risico's weg te nemen of te reduceren is aak onduidelijk. Er is namelijk nogal wat te kiezen.

oplossingen voor valbeveiliging

Er zijn talloze mogelijkheden om veilig te kunnen werken. Daarbij is het belangrijk dat deze systemen geschikt zijn voor de (onderhouds-)werkzaamheden die nu of in de toekomst op hoogte plaats moten vinden. Veiligheidsoplossingen zijn onder te verdelen in verschillende categorieën en subcategorieën:

  • Permanente veiligheidsvoorzieningen
  • Tijdelijke veiligheidsvoorzieningen
  • Mobiele veiligheidsvoorzieningen
  •