Bronaanpak

 
Bronaanpak is de eerste optie die bekeken moet worden bij het wegnemen van valgevaar, zo staat in de arbeidshygiënische strategie. Het aanpakken van de bron wil dan ook zeggen dat de risico's bij bij het werken op hoogte bij de oorzaak moeten worden aangepakt.

Bronaanpak vereist vooruitdenken

Bronaanpak tegen valgevaar wordt vaak als lastig of onmogelijk gezien. Niets is minder waar. Het is wel degelijk mogelijk valgevaar te beperken door over de bron na te denken. Het vereist alleen dat er wat meer vooruit gedacht wordt. Door bij het ontwerp van een gebouw of installatie al te bedenken hoe de installatie geplaatst en onderhouden gaat worden, kunnen risico’s vaak worden voorkomen.

Zo kan bijvoorbeeld blijken dat het logischer is om leidingen weg te werken in de vloer dan boven het plafond of kan in de bouwplanning een volgorde aangehouden worden waarbij installaties eerst op de grond afgeregeld worden om ze daarna pas op hoogte te plaatsen en monteren. Een ander voorbeeld is het naar beneden laten zakken van lichtbakken of armaturen. Het vervangen van lampen, LED-verlichting of TL-buizen hoeft dan niet op hoogte te gebeuren.

Redelijkerwijs

Zo zijn er dus best mogelijkheden om de werkzaamheden die op hoogte plaats moeten vinden te beperken en daarmee de risico's weg te nemen puur door de bron aan te pakken. In sommige gevallen blijkt bronaanpak toch niet mogelijk. Pas wanneer dit het geval is, en u dit getoetst heeft volgens het redelijkerwijs-principe, mag u uitwijken naar andere maatregelen.