Collectieve voorzieningen

 
Wanneer brongerichte oplossingen technisch en/of economisch niet haalbaar blijken als oplossing voor het wegnemen van het aanwezige valgevaar, pas dan kan men ‘een stap lager’ in de arbeidshygiënische strategie naar collectieve voorzieningen kijken.

Wat zijn collectieve voorzieningen?

Wanneer over collectieve voorzieningen gesproken wordt, bedoelt men hiermee dat er veiligheidsvoorzieningen toegepast moeten worden die voor het collectief van toepassing zijn. Het is een vorm van valbeveiliging die alle betrokken medewerkers beschermt. Denk hierbij aan een borstwering aan de dakrand of een hekwerk langs een bordes waardoor alle medewerkers van valgevaar beschermd worden.
 
 

De verschillende collectieve voorzieningen?

Binnen de collectieve voorzieningen onderscheiden wij de mobiele of tijdelijke voorzieningen en de permanente voorzieningen.
 
 

Permanente voorzieningen

 • Looppaden
 • Markering
 • Hekwerken
 • Leuningen

 • Mobiele voorzieningen

 • Mobiele ankerpunten
 • Bouw- en rolstijgers
 • Vangnetten
 • Tijdelijke hekwerken
 •  
   

  Hoe kies ik tussen permanente en mobiele oplossingen?

  In veel gevallen zal de situatie ter plaatse gauw de doorslag geven. In sommige gevallen is het een afweging: kiest u voor mobiele, verplaatsbare oplossingen of juist voor permanente voorzieningen. De keuze voor permanente of juist mobiele oplossingen is echter niet alleen afhankelijk van de siuatie, maar ook van de werkzaamheden die verricht moeten worden. Denk hierbij aan de omvang van de klus, maar ook de duur van de werkzaamheden. Zo is het bij kleine klussen of korte inspecties op hoogte toegestaan andere voorzieningen te treffen dan bij een groot project dat maanden duurt.