Individuele voorzieningen

 
Individuele voorzieningen bevinden zich op het derde niveau in de arbeidshygiënische strategie. Dit betekent dat ze toegepast mogen worden om de risico's van valgevaar weg te nemen mits het aanpakken van de bron is onderzocht maar niet haalbaar is gebleken. Daarnaast moet ook het tweede niveau, namelijk het inventariseren en toepassen van de mogelijke collectieve voorzieningen, zijn doorlopen. Het zogenaamde restgevaar kan dan ondervangen worden door op individueel niveau aanvullende maatregelen te nemen. Dit zijn de zogenaamde individuele voorzieningen.

Wat zijn individuele voorzieningen?

Wanneer over individuele voorzieningen gesproken wordt, bedoelt men hiermee dat er veiligheidsvoorzieningen toegepast moeten worden die voor het individu van toepassing zijn. Het is een vorm van valbeveiliging die voor één persoon bescherming biedt. Denk hierbij aan een harnas met aanlijnsysteem waardoor valgevaar weggenomen wordt en de gebruiker niet kan vallen (of zijn val wordt opgevangen), terwijl andere medewerkers onbeschermd blijven. (Dit laatste is natuurlijk ook direct te reden waarom collectieve maatregelen voorrang krijgen boven individuele voorzieningen. Daar lees je hier meer over!)
 
 

De verschillende individuele voorzieningen?

Binnen de individuele voorzieningen onderscheiden wij de mobiele of tijdelijke voorzieningen en de permanente voorzieningen. een aantal voorzieningen, zoals leef-lijnsystemen en ankerpunten zitten hierbij in een grijs gebied. Natuurlijk hebben ankerpunten en leeflijnsystemen een collectief karakter; ze zijn door meerdere medewerkers bruikbaar, maar aangezien de gevaren enkel worden weggenomen voor de aangelijnde 'individuen' spreken wij hier van individuele permanente maatregelen. Vanzelfsprekend zijn met name ankerpunten ook in mobiele of tijdelijke varianten verkrijgbaar. zodoende vallen de ankerpunten in zowel de permantente als de mobiele categorie. Wilt u meer weten over de keuze voor mobiele of vaste ankerpunten en wanneer u deze mag toepasssen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.
 
 

Permanente voorzieningen

 • Ankerpunten
 • Aanlijnsystemen
 • Mobiele voorzieningen

 • Mobiele ankerpunten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 •  
   

  Hoe kies ik tussen permanente en mobiele oplossingen?

  In tegenstelling tot bij de collectieve voorzieningen, daar zijn de mobiele en permanente oplossingen veelal overlappend en maakt u dus een keuze voor één van beide, zijn de individuele mobiele en permanente beschermingsmiddelen juist complementair aan elkaar. De keuze voor goede harnassen en bijbehorende vallijnen worden gebruikt in combinatie met vaste (of mobiele) ankerpunten en leeflijnsystemen. Zo maakt u dus veel minder een keuze voor permanente of mobiele systemen, maar gaat het vooral om de consistentie in uw keuzes; hoe sluiten uw harnassen en vallijnen aan op uw ankerpunten en leeflijnsystemen. Wilt u meer weten over wat de wetgeving hierover voorschrijft, neem dan contact op met één van onze adviseurs.