Hoe weet ik of mijn dak veilig is?

 
In het geval van dakveiligheid moet eerst de oorzaak van het probleem van valgevaar worden weggenomen. Voor onderhoud en/of installatiewerkzaamheden op het dak is het onvermijdelijk dat op enig moment het dak betreden moet worden. Het risico op valgevaar kan dus niet compleet vermeden worden. Als eerstvolgende oplossing volgt dat er moet worden gekeken naar de mogelijkheid voor collectieve maatregelen, zoals rondom een tijdelijk of permanent hekwerk. Is dit volgens het redelijkerwijs-principe niet mogelijk volgen individuele maatregelen, zoals permanente veiligheidssystemen. Als de bovenste drie maatregelen niet kunnen worden genomen, moet de werkgever als laatste optie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking stellen. Bij het werken op hoogte moet er altijd de combinatie worden gemaakt met valbeveiliging en PBM.

Bij deze veiligheidsniveaus geldt wel een redelijkerwijs-principe: het is toegestaan maatregelen op een lager veiligheidsniveau te nemen als daar goede redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische haalbaarheid). Een onafhankelijke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie helpt om een goede afweging te maken tussen de risico’s en de technische, uitvoerende en economische aspecten van mogelijke maatregelen.

WorkSafe Nederland zoekt altijd naar oplossingen die veilig maar ook kosteneffectief zijn. Wij bekijken in eerste instantie hoe u als gebouweigenaar met minimale inspanningen aan de basis voor dakveiligheid kunt voldoen. Bijvoorbeeld door het zorgen voor een veilige dakopgang, het juist opstellen van een dakprotocol (waar eenieder zich aan moet houden) en een veilige zone markering. Afhankelijk van de specifieke situatie en geplande werkzaamheden kan worden gekeken of verdere invulling, bijv. het aanbrengen van hekwerk of permanente valbeveiligingssystemen, noodzakelijk is. Wanneer u voor dergelijke veiligheidssystemen kiest, heeft WorkSafe Nederland haar partners die dit voor u kunnen verzorgen.

Naast het hebben van de juiste veiligheidsvoorzieningen op uw locatie is het dus van belang deze periodiek (iedere 12 maanden) te inspecteren. Geadviseerd wordt dit door ervaren en gecertificeerde veiligheidskundige te laten verrichten. Zoals in het Arbobesluit artikel 7.4a lid 5 staat omschreven moeten de keuringen uitgevoerd worden door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.