Waarom valbeveiliging?

 
Op daken van grote panden, bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, verzorginshuizen en vestigingen van bedrijven, gemeenten, woningstichtingen en overheidsinstellingen vinden jaarlijks uiteenlopende werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan onderhoud of reparaties aan dakbedekking, hemelwaterafvoeren of bliksembeveiliging. Maar ook voor installatiewerkzaamheden aan luchtbehandelingssystemen, airconditioning en zonnepanelen worden daken betreden en werkzaamheden op hoogte uitgevoerd. Reden genoeg dus om te zorgen voor veilige werkomstandigheden.

Toch blijken er jaarlijks nog altijd ontzettend veel ongevallen te gebeuren. Met name valongelukken komen regelmatig voor. Hierbij kun je denken aan valongelukken van stijgers, ladders en daken, vanaf een bordes of platform of vanaf stilstaande voertuigen zoals hoogwerkers. Het lijkt er dan ook op dat de risico's bij werken op hoogte structureel onderschat worden. Maar dat geldt wellicht ook voor de verplichtingen en verantwoordelijkheden die horen bij het veilig uitvoeren of laten uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.

Zo is het vanaf 2,5 meter hoogte al verplicht om maatregelen te nemen om veilig te kunnen werken. En of het nu de werkgever is die werkzaamheden door medewerkers laat uitvoeren op hoogte of de gebouweigenaar die een bedrijf inhuurt en dergelijke werkzaamheden uitbesteedt. Voor beiden, de gebouweigenaar èn de werkgever, ligt er (wettelijke) verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen.

Wij, van WorkSafe Nederland, kunnen talloze wetten en normen aanhalen en jurisprudentie als bewijslast inbrengen om die verantwoordelijkheid te onderstrepen. Maar voor ons is de taak om de veiligheid te waarborgen iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Wanneer je anderen werkzaamheden laat uitvoeren wil je toch dat de klus geklaard wordt en de mensen veilig weer beneden komen? Wanneer je voor jezelf aan de slag gaat, wil je na de werkzaamheden toch weer gezond huiswaarts kunnen keren? Hoewel de wens om veilig weer beneden te komen altijd bevestigd, is het creëren van de benodigde voorzieningen om dit te garanderen helaas geen vanzelfsprekendheid. En daar willen wij graag bij helpen!

Wij constateren dagelijks dat mensen met goede bedoelingen op hoogte werken en hopen dat er op het dak geen ongeluk gebeurt. Helaas kunnen goede bedoelingen niet garanderen dat er geen ongelukken gebeuren. Of het nu voortkomt uit kostenbesparing, tijdsdruk, een gebrek aan kennis van de wetten en regels of verkeerd gebruik van veiligheidsmiddelen; Een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. Wij zetten graag onze kennis en ervaring in om gebouweigenaren, werkgevers en werknemers te helpen met veilig werken op hoogte. Soms leggen wij hiervoor wetten, regels en normen uit. Maar wij inspecteren ook gebouwen en daken om de risico's in kaart te brengen en adviseren welke maatregelen genomen kunnen worden (maar zonder commerciële belangen, lees daar hier meer over). Verder keuren wij persoonlijke beschermingsmiddelen, begeleiden wij werkzaamheden op hoogte en trainen wij medewerkers in het op juiste wijze gebruiken van valbeveiliging. Zo kan iedereen werk van hoog niveau afleveren. Ook op hoog niveau!