Wat zijn de wettelijke verplichtingen?

 
In de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat te lezen dat de primaire verantwoordelijkheden voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers bij de werkgever ligt. Een werkgever kan een beheerder en/of gebouweigenaar zijn, maar ook een hoofd- of onderaannemer. De wettelijke verplichten die zij hebben is oa. weten welke gevaren aanwezig zijn waartoe zij opdracht geven uit te voeren. Dit kunnen werkzaamheden zijn aan het gebouw, in het gebouw of op het gebouw. Conform de Arbowet artikel 5 zullen deze risico’s geïnventariseerd moeten worden middels een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Daarnaast zullen zijn, middels een Plan van Aanpak, middelen moeten toepassen om dit veilig uit te voeren.

Heeft u vervolgens al valbeveiliging, overige veiligheidsvoorzieningen en/of Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) toegepast, dan moet u deze voorzieningen periodiek keuren. Dit staat omschreven in de voorschriften van de fabrikant, het Arbobesluit artikel 7.4a en de Warenwet. Als bij een bedrijfsongeval blijkt dat u bovenstaande wettelijke verplichtingen niet of onvolledig verzorgt hebt, bent u als opdrachtgever en/of gebouweigenaar wettelijk aansprakelijk. Wanneer een opdrachtgever zich niet houd aan wet- en regelgeving kan zij aansprakelijk gesteld worden op grond van het burgerlijk wetboek (BW);
artikel 7.658 BW - zorgplicht werkgever
artikel 7.611 BW - goed werkgeverschap
artikel 6.162 BW - onrechtmatige daad
artikel 6.170 BW - aansprakelijkheid bedrijven
artikel 6.173/175 BW - aanspakelijkheid bij schade als gevolg van ondeugdelijke roerende zaken

Het is daarom van essentieel belang dat het advies en inspectie van veiligheidsmaatregelen en valbeveiliging door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. Met WorkSafe Nederland zorgt u ervoor dat het advies en inspectie onafhankelijk van producten, fabrikanten en andere belangen wordt verricht.