Wie is er verantwoordelijk?

 
Het waarborgen van de veiligheid bij het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte is een gedeelde verantwoordelijkheid. Gebouweigenaar, werkgever, werknemer; iedere betrokkene draagt een deel van de zorgplicht voor een veilige werkomgeving bij werkzaamheden in, op of rondom het gebouw.
 
 

Wanneer bent u aansprakelijk;


Een werkgever is vanuit de arbeidsomstandighedenwet, de hoofdverantwoordelijke voor zijn uitvoerend personeel. Een werkgever kan een beheerder of gebouweigenaar zijn, maar ook een hoofd- of onderaannemer. Indien u als gebouweigenaar eigen (onderhouds)personeel dakwerkzaamheden laat verrichten, treedt u op als werkgever en dient u zorg te dragen voor veilige arbeidsomstandigheden voor uw personeel. Indien veiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn, mogen werkzaamheden op hoogte niet volgens de wet worden uitgevoerd.

Als gebouweigenaar en als werkgever moet u dus op de hoogte zijn van de gevaren bij risicovolle werkzaamheden en hoe deze mogelijkerwijs geminimaliseerd kunnen worden middels diverse veiligheidsoplossingen. Dergelijke oplossingen komen voort uit een opgestelde Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie (Dak RI&E). Gelukkig kunt u met minimale inspanningen en middelen voor een veilige werkomgeving zorgen.